>

PDU medido

A PDU medido(unidade eléctrica pdu) é un tipo de dispositivo de distribución de enerxíapdu con medidor de potenciautilízase habitualmente en data cabinet pdu, data rack pdu, server cabinet pdu e noutros contornos informáticos.Ofrece capacidades de monitorización avanzadas en comparación coas PDU básicas, o que permite aos administradores rastrexarrack vertical pduconsumo de enerxía e outros parámetros eléctricos en tempo real.

Aquí tes máis información sobre as PDU medidas:

Monitorización en tempo real / Medición de tomas individuais / Equilibrio de carga / Alertas e alarmas / Acceso e control remotos / Xestión da enerxía / Monitorización a nivel de rack / Integración con DCIM / Eficiencia enerxética / Seguridade

Considere aspectos como a cantidade de tomas PDU, o tipo de tomas (como C13 ou C19),Regleta de alimentación trifásica pdu, PDU eléctrica, a tensión e corrente nominal, o nivel de vixilancia necesario e a compatibilidade cos seus sistemas de vixilancia e xestión ao seleccionar unha PDU medida.As PDU medidas son instrumentos útiles para preservar unha infraestrutura de enerxía fiable e eficaz e proporcionan información vital sobre o uso da enerxía.