>

PDU básica

A PDU básica(Power Distribution Unit Basics) é un dispositivo que distribúe enerxía eléctrica a varios dispositivos, como os que chamamos nóssala de servidores pdu, PDU xestionada por rede, regletas de alimentación do centro de datos,potencia do rack do servidor, minería de moedas criptográficas e outros entornos informáticos.Unha parte fundamental da xestión da distribución de enerxía de forma eficaz e segura é a PDU básica.Segundo as diferentes instalacións, pode serrack horizontal pdu(PDU de 19 pulgadas), PDU vertical para rack (PDU 0U).

Aquí tes algúns compoñentes cruciais dunha PDU básica:

Enuméranse os seguintes por orde de importancia: potencia de entrada, tomas de saída, factores de forma, opcións de montaxe, vixilancia e control, medición de potencia, redundancia, vixilancia ambiental, distribución de enerxía e equilibrio de carga, características de seguridade, xestión remota e eficiencia enerxética.

É fundamental ter en conta os requisitos exactos de enerxía do teu equipo, os requisitos de montaxe e calquera función adicional necesaria para a supervisión, o control e a redundancia ao elixir unha PDU.As PDU son esenciais para preservar a dispoñibilidade e fiabilidade da infraestrutura de TI porque proporcionan unha fonte de alimentación constante e controlada a todos os dispositivos.